Laurelina

"Laurelina yhdistää vartalomaalaukseen taiteellisuuden, luovuuden, herkkyyden, leikin ja villin voiman. Hän luo herkän ja kuuntelevan tilan, jossa saat olla sellainen kuin sinä haluat olla ja tehdä toiveesi näkyväksi ensisijaisesti itsesi parhaaksi."

Liisa Lahti

20190817_184428.jpg

Minulta usein kysytään miten idea maalausprojektiin syntyi. Kysymys, johon ei ole yhtä tyhjentävää vastausta, koska koen sen olevan niin monen asian summa ja yhteensulautuma, risteymä.

Oma koulutukseni ja luontoiset kiinnostuksen kohteeni taiteissa, sekä kiinnostus...

Taustaani

Olen ammatiltani kuvataiteen maisteri ja hengitysterapeutti.

Kuvataiteen opinnot ovat koostuneet kasvatustieteen pedagogisista ja kuvataiteesta Lapin Yliopistossa kuvataidekasvatuksen linjalla. 

 

Olen syventänyt opintojani 2015 valmistumisen jälkeen hengitysterapian ja trauma-työskentelyn saralla. Kehollis-psykologiset menetelmät 5 vuoden aikana akateemisten opintojen jälkeen ovat avanneet itsetuntemusta moniin elämän osa-aluesiin. Ihmissuhteet, kehollisuus ja seksuaalisuus, sekä omaan potentiaaliin tutustuminen avasi silmiä uudella tavalla elämälle ja uusille mahdollisuuksille luoda ja kasvaa.

Minulla on myös opintoja ekspressiivisessä taideterapiassa, joka on syventänyt omaa ymmärrystä eritaiteen lajien eheyttävästä ja parantavasta vaikutuksesta ihmisen psyykkeelle.  

 

Opinnot biodynaamisessa craniosakraaliterapiassa ovat opettaneet luomaan kunnioittavan ja turvallisen tilan toiselle rentoutua ja luottaa.

 

Olen perehtynyt läsnäolevan kosketuksen voimaan Satuhieronta-ohjaaja koulutuksissa.

 

Kaikki opintoni ovat luovasti fuusioituneet voimauttava vartalomaalaaus menetelmässä, jossa koen voivani antaa parastani syvemmästä ymmäryksestä käsin ja olla samalla siinä täysin oma itseni. Kunniottava, tiedostava ja läsnäoleva kehon ja sen taiteen äärellä.