Search
  • Laurelina

Pohdintaa naiseudesta

Updated: Aug 27, 2019

Naiseuteen kasvaminen,..vihkimyksiä elämään.Vartalomaalaus tuntuu palvelevan naisia elämän eri vaiheissa ja hetkissä missä on tapahtunut siirtymiä...opetuksia...muutoksia.


Aina asioiden, joita meille naisina tapahtuu on vaikea nähdä tarkoituksen mukaisina. Niiden muuntaminen voimaksi voi viedä aikaa ja valtavasti sisäistä voimaa.


Vartalomaalaus voi olla tuon kaiken sisäisen matkan ja ponnistelun, oivallusten näkyväksi tekemistä.

Tai se voi olla hyvinkin kevyt ja leikkisä tapa kutsua esiin voimaa, jota tarvitsemme päästäksemme eteenpäin. Kuroa kokoon ja kutsua omia sielun palasia maailmalta ja menneisyydestä vaeltamasta jos olemme niitä jonnekin unohtaneet. Nähdä ne jälleen osana itseä.


Syvät, vaikeat tai isot muutokset taikka kokemukset voivat jättää olon kaoottiseksi pitkäksi aikaa ja voi olla vaikea hahmottaa omaa keskusta, omia kehon rajoja ja sitä kautta asioita mitkä olisivat itselle hyväksi.


Naiseuteen kasvaminen pitää sisällään kaiken mitä elämäkin pitää sisällään.

Nautinnon ja kivun. Monesti välttelemne pitkään tuon kivun kokemista koska meillä on uskomus että kivussa on jotain väärää tai pahaa. Mutta ehkä se on ainoastaan seurausta siitä, että jokin uusi meissä kasvaa, joka ohittaa ne rajat mitä olemme itsellemme laittaneet tai mitä ympäristö on meille laittanut?


Naiseus tuntuu kuljevan läpi vaiheita, joita emme ole modernissa yhteiskunnassa oppineet tai tottuneet juhlistamaan huomaamaan tai pitämään niitä tärkeinä.

Tämä johtuu vanhan tiedon unohtamisesta ja siitä tosiasiasta, että naista on pitkään pidetty vähäpätöisenä, näkymättömänä, eikä virstanpylväitä, mitä nainen omassa hiljaisuudessaan käy läpi ole ymmärretty juhlia.


Mikä voisi olla koko yhteisöä ja perhettä voimistavampaa kuin nainen, joka on voimakas, tyytyväinen omaan matkaansa ja itseensä naisena. On saanut kokea hetkiä jossa hänet nähdään, kuullaan ja kohdataan?


Tietää, että hänessä on riittävästi voimaa vihkimyksiin?


Kaikki nuo vaiheet ja muutokset kysyy meiltä voimaa ja kykyä laajentua ja kasvaa, yli niiden rajojen, mitä olemme aikasemmin olleet. Päästää irti ja antaa anteeksi vanha, vastaan ottaa uusi.


Omien kivuliaiden vaiheiden läpi kasvaminen naiseudessa yksin, sai minussa tämän impulssin luoda jotain missä me naiset voitaisiin tulla nähdyksi. Ilman ulkoapäin annettuja raameja tai tavoitteita mihin meidän tulisi pyrkiä, jotta olisimme tuon juhlimisen arvoisia. Tuo päätös on naisella syvällä itsessään.


16 views0 comments